• Instagram

                                

 

 

Öğrenim Durumum

  • Lisans                   : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998-2005

  • Doktora                : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ 2006 - 2011

  • Yan dal Uzmanlık: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı/2011 - 2014

  • Çalıştığım Kurum: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

                                     Çocuk   Nöroloji Bilim Dalı,  İzmir, Halen

İletişim Bilgilerim

                  drpinargencpinar@yahoo.com

doc.dr.pinargencpinar